Hotline Hotline 0962.461.777 Yahoo Skype
Sản phẩm
Mâm quay toa máy xúc, vành quanh toa máy xúc Kobelco SK07
Mâm quay toa máy xúc, vành quanh toa máy xúc Kobelco SK07
Model : SK07
Động cơ : R:110 Lỗ: 32/36
Hãng sản xuất : Trung Quốc - LD Hàn Quốc - Hàn Quốc...
Mã sản phẩm : Mới
Giá : VNĐ

 Công ty chúng tôi chuyên phân phối phụ tùng MÂM QUAY TOA - VÀNH QUAY TOA...  cho máy xúc đào, máy cẩu các hãng Trung Quốc - LD Hàn Quốc - Hàn Quốc... cho các dòng xe Komatsu, Hitachi, Kobelco, Deawoo, Kobelco, Hyudai, Samsung, Kobuta, Yanmar, Kato, Sola, Doosan, Cat ...

 

Thông số:

 

 STT                  TÊN                   DV Lỗ Ngoài                     lỗ trong Răng

1 Vành quay toa máy xúc PC120-3 1 Bộ 30-Φ18EQ 30-Φ18EQ 89

2 Vành quay toa máy xúc PC120-5 1 Bộ 38-Φ18NE 38-Φ18EQ 89

3 Vành quay toa máy xúc PC120-6 1 Bộ 34-Φ18NE 38-M16EQ 90

4 Vành quay toa máy xúc PC150-5 1 Bộ 26-22NE          30-22EQ  94

5 Vành quay toa máy xúc PC200-3 1 Bộ 26-M22NE 36-M20EQ 110

6 Vành quay toa máy xúc PC200-5 1 Bộ 26-M24NE 36-M20EQ 110

7 Vành quay toa máy xúc PC200-6 1 Bộ 32-Φ26NE 36-M20EQ 110

8 Vành quay toa máy xúc PC200-6 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 110

9 Vành quay toa máy xúc PC200-8 1 Bộ 32-2ΦNE         36-M22EQ 92

10 Vành quay toa máy xúc PC200-8 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 96

11 Vành quay toa máy xúc PC2228US-2 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 110

12 Vành quay toa máy xúc PC300-3 1 Bộ 35-M24NE 40-M24EQ 90

13 Vành quay toa máy xúc PC300-5 1 Bộ 35-M24NE 40-M24EQ 90

14 Vành quay toa máy xúc PC300-6 1 Bộ 35-Φ26NE 40-M24EQ 90

15 Vành quay toa máy xúc PC400-1 1 Bộ 32-Φ26NE 40-26EQ   89

16 Vành quay toa máy xúc PC400-6 1 Bộ 35-Φ29NE 40-M24EQ 84

17 Vành quay toa máy xúc DH130 1 Bộ

18 Vành quay toa máy xúc DH220-3 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 79

19 Vành quay toa máy xúc DH220-5 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 92

20 Vành quay toa máy xúc DH280 1 Bộ 35-Φ25NE 36-M24*2EQ          85

21 Vành quay toa máy xúc DH07 1 Bộ 36-21.5EQ 36-M20*1.5EQ 80

22 Vành quay toa máy xúc DH170 1 Bộ

23 Vành quay toa máy xúc R130         1 Bộ 36-Φ19EQ 36-M16*1.5EQ 98

24 Vành quay toa máy xúc R200-5 1 Bộ 28-Φ22NE 36-M20EQ 92

25 Vành quay toa máy xúc R200-7 1 Bộ 30-Φ22NE 36-M20EQ 92

26 Vành quay toa máy xúc R290-3 1 Bộ 35-Φ26NE 40-M24*3EQ 90

27 Vành quay toa máy xúc R290-7 1 Bộ 38-Φ26NE 40-M24EQ 90

28 Vành quay toa máy xúc R450-7 1 Bộ 46-Φ26NE 44-M24EQ 114

29 Vành quay toa máy xúc SK120 1 Bộ 28-Φ17NE 36-M16EQ 89

30 Vành quay toa máy xúc SK200-1 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

31 Vành quay toa máy xúc SK200-6 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

32 Vành quay toa máy xúc SK200-8 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

33 Vành quay toa máy xúc SK07-1 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 110

34 Vành quay toa máy xúc SK07-2 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 110

35 Vành quay toa máy xúc SK07N2 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

36 Vành quay toa máy xúc EX60-1 1 Bộ 24-Φ18EQ 24-18EQ     71

37 Vành quay toa máy xúc EX60-2 1 Bộ 24-Φ18EQ 24-18EQ   71

38 Vành quay toa máy xúc EX120-1 1 Bộ 36-Φ19NE 36-17EQ         98

39 Vành quay toa máy xúc EX120-2 1 Bộ 36-Φ18EQ 36-18EQ         88

40 Vành quay toa máy xúc EX200-1 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 92

41 Vành quay toa máy xúc EX270 1 Bộ 36-Φ24EQ 36-M22*1.5EQ 83

42 Vành quay toa máy xúc EX300-1 1 Bộ 32-Φ26NE 36-M24*2EQ 90

43 Vành quay toa máy xúc EX300-2 1 Bộ 32-Φ25NE 36-M24*2EQ 91

44 Vành quay toa máy xúc SH120 1 Bộ 28-Φ18.5NE 36-M16EQ 98

45 Vành quay toa máy xúc SH265 1 Bộ 28-Φ18.5NE 36-M16EQ 98

46 Vành quay toa máy xúc SH200A1 1 Bộ 31-Φ22NE 36-M20EQ 92

47 Vành quay toa máy xúc SH280 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 92

 

 

TagsMâm quay toa | Vành quay toa | Bánh răng quay toa  | May xuc | May dao  | Maycongtrinhmini.com

Liên hệ với chúng tôi
Phụ Tùng Máy Công Trình KBs
Địa chỉ 1 : 831 Nguyễn văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ 2 : Lô 2 - Cảng Đình Vũ - TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0961.127.098
Email : maycongtrinhmini@gmail.com
Webiste : http://maycongtrinhmini.com
Copyright © 2008 - 2017 KBS Construction. All rights reserved.