Hotline Hotline 0962.461.777 Yahoo Skype
Sản phẩm
Mâm quay toa máy xúc - vành quanh toa máy xúc SK - PC - PW - EX - ZX - SH - DX - E ...
Mâm quay toa máy xúc - vành quanh toa máy xúc SK - PC - PW - EX - ZX - SH - DX - E ...
Model : SK - PC - PW - EX - ZX - SH - DX - E ...
Hãng sản xuất : Trung Quốc - LD Hàn Quốc - Hàn Quốc...
Mã sản phẩm : Mới
Giá : VNĐ

 Công ty chúng tôi chuyên phân phối phụ tùng MÂM QUAY TOA - VÀNH QUAY TOA...  cho máy xúc đào, máy cẩu các hãng Trung Quốc - LD Hàn Quốc - Hàn Quốc... cho các dòng xe Komatsu, Hitachi, Kobelco, Deawoo, Kobelco, Hyudai, Samsung, Kobuta, Yanmar, Kato, Sola, Doosan, Cat ...

 

Thông số:

 

 STT                  TÊN                   DV Lỗ Ngoài                     lỗ trong Răng

1 Vành quay toa máy xúc PC120-3 1 Bộ 30-Φ18EQ 30-Φ18EQ 89

2 Vành quay toa máy xúc PC120-5 1 Bộ 38-Φ18NE 38-Φ18EQ 89

3 Vành quay toa máy xúc PC120-6 1 Bộ 34-Φ18NE 38-M16EQ 90

4 Vành quay toa máy xúc PC150-5 1 Bộ 26-22NE          30-22EQ  94

5 Vành quay toa máy xúc PC200-3 1 Bộ 26-M22NE 36-M20EQ 110

6 Vành quay toa máy xúc PC200-5 1 Bộ 26-M24NE 36-M20EQ 110

7 Vành quay toa máy xúc PC200-6 1 Bộ 32-Φ26NE 36-M20EQ 110

8 Vành quay toa máy xúc PC200-6 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 110

9 Vành quay toa máy xúc PC200-8 1 Bộ 32-2ΦNE         36-M22EQ 92

10 Vành quay toa máy xúc PC200-8 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 96

11 Vành quay toa máy xúc PC2228US-2 1 Bộ 32-Φ24NE 36-M20EQ 110

12 Vành quay toa máy xúc PC300-3 1 Bộ 35-M24NE 40-M24EQ 90

13 Vành quay toa máy xúc PC300-5 1 Bộ 35-M24NE 40-M24EQ 90

14 Vành quay toa máy xúc PC300-6 1 Bộ 35-Φ26NE 40-M24EQ 90

15 Vành quay toa máy xúc PC400-1 1 Bộ 32-Φ26NE 40-26EQ   89

16 Vành quay toa máy xúc PC400-6 1 Bộ 35-Φ29NE 40-M24EQ 84

17 Vành quay toa máy xúc DH130 1 Bộ

18 Vành quay toa máy xúc DH220-3 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 79

19 Vành quay toa máy xúc DH220-5 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 92

20 Vành quay toa máy xúc DH280 1 Bộ 35-Φ25NE 36-M24*2EQ          85

21 Vành quay toa máy xúc DH07 1 Bộ 36-21.5EQ 36-M20*1.5EQ 80

22 Vành quay toa máy xúc DH170 1 Bộ

23 Vành quay toa máy xúc R130         1 Bộ 36-Φ19EQ 36-M16*1.5EQ 98

24 Vành quay toa máy xúc R200-5 1 Bộ 28-Φ22NE 36-M20EQ 92

25 Vành quay toa máy xúc R200-7 1 Bộ 30-Φ22NE 36-M20EQ 92

26 Vành quay toa máy xúc R290-3 1 Bộ 35-Φ26NE 40-M24*3EQ 90

27 Vành quay toa máy xúc R290-7 1 Bộ 38-Φ26NE 40-M24EQ 90

28 Vành quay toa máy xúc R450-7 1 Bộ 46-Φ26NE 44-M24EQ 114

29 Vành quay toa máy xúc SK120 1 Bộ 28-Φ17NE 36-M16EQ 89

30 Vành quay toa máy xúc SK200-1 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

31 Vành quay toa máy xúc SK200-6 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

32 Vành quay toa máy xúc SK200-8 1 Bộ 33-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

33 Vành quay toa máy xúc SK07-1 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 110

34 Vành quay toa máy xúc SK07-2 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 110

35 Vành quay toa máy xúc SK07N2 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20*1.5EQ 110

36 Vành quay toa máy xúc EX60-1 1 Bộ 24-Φ18EQ 24-18EQ     71

37 Vành quay toa máy xúc EX60-2 1 Bộ 24-Φ18EQ 24-18EQ   71

38 Vành quay toa máy xúc EX120-1 1 Bộ 36-Φ19NE 36-17EQ         98

39 Vành quay toa máy xúc EX120-2 1 Bộ 36-Φ18EQ 36-18EQ         88

40 Vành quay toa máy xúc EX200-1 1 Bộ 36-Φ22EQ 36-M20*1.5EQ 92

41 Vành quay toa máy xúc EX270 1 Bộ 36-Φ24EQ 36-M22*1.5EQ 83

42 Vành quay toa máy xúc EX300-1 1 Bộ 32-Φ26NE 36-M24*2EQ 90

43 Vành quay toa máy xúc EX300-2 1 Bộ 32-Φ25NE 36-M24*2EQ 91

44 Vành quay toa máy xúc SH120 1 Bộ 28-Φ18.5NE 36-M16EQ 98

45 Vành quay toa máy xúc SH265 1 Bộ 28-Φ18.5NE 36-M16EQ 98

46 Vành quay toa máy xúc SH200A1 1 Bộ 31-Φ22NE 36-M20EQ 92

47 Vành quay toa máy xúc SH280 1 Bộ 32-Φ22NE 36-M20EQ 92

 

 

TagsMâm quay toa | Vành quay toa | Bánh răng quay toa  | May xuc | May dao  | Maycongtrinhmini.com

Liên hệ với chúng tôi
Phụ Tùng Máy Công Trình KBs
Địa chỉ 1 : 831 Nguyễn văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ 2 : Lô 2 - Cảng Đình Vũ - TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0961.127.098
Email : maycongtrinhmini@gmail.com
Webiste : http://maycongtrinhmini.com
Copyright © 2008 - 2017 KBS Construction. All rights reserved.