Hotline Hotline 0962.461.777 Yahoo Skype
Sản phẩm
Ụ di chuyển - Chân chạy - Đùi di chuyển máy xúc
Ụ di chuyển - Chân chạy - Đùi di chuyển máy xúc
Model : SK - PC - PW - EX - ZX - SH - E - DH ...
Hãng sản xuất : China - LD Korean
Mã sản phẩm : Mới
Giá : VNĐ

 Công ty chúng tôi chuyên phân phối phụ tùng Ụ di chuyển - Chân chạy - Đùi di chuyển ...  cho máy xúc đào, máy Đào - Robot cẩu - Xe nâng hạ ... các hãng Trung Quốc - Nhật bản ... cho các dòng xe Komatsu, Hitachi, Kobelco, Deawoo, Kobelco, Hyudai, Samsung, Kobuta, Yanmar, Kato, Sola, Doosan, Cat ...

CÁC DÒNG MÁY BƠM CHÍNH

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

HPV35, HPV55, HPV90, HPV95, HPV95-5, HPV132, HPV160, HPV135, HPV220-8,  PC30UU, PC40-8, PC45R-8 PC50MR, PC50, PC56, PC60, PC160, PC60-3,  PC60-5, PC60 -6, PC60-7, PC120, PC120-6, PC200-2, PC200-3, PC200-5,  PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC240-8, PC300-6, PC300-7, PC320 , PC360-7,

PC400-7, PC450, PC650, PC1250

Bơm Piston & Du Lịch Motor & Swing Motor Spare Parts

HPV050, HPV080, HPK050, HPV091, HPV102, HPV116, HPV118, HPV125B,  HPV145, HPK055K, ZX120-6, EX200-2, EX200-3, EX120-2, EX200-5, EX200-6,  EX200-1, ZX200- 3, ZX270, UH07, UH083, EX300-1, EX300-2, EX300-3,  EX400-5, EX60-2, EX105-2, EX120-2, EX120-5, ZAX120, EX100-1, EX550-3,

ZX200, ZX330-2, EM56, HMGC16, HMGC32, HMGC35, ZX110-3, ZX120-3, ZX135US-3, EX400, EX270, EX280, EX300, ZX160LC, ZAX200, EX215 

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

VRD63, E120, SBS80, SBS120, SBS140, CAT321C, E200B, AP-12, AP-14,  E325C, E320C, SPK10 / 10, SPV10 / 10, MS180, MS180-6, E12G, E14G, E16G,  E215, E245, CAT330B, PSV450, CAT992, CAT330C, CAT385H, CAT312 

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

PSVD2-16E, PSVD2-17E, PSVD2-21E, PSVD2-26E, PSVD2-27E, PSD2-21C,  KYB-25CC, PSVL-54, PSVK2-25, KMF40, KMF40-2, KMF90, KMF105, KYB33,  KYB36, KYB37, KYB87, KYB 90, MSG-60P, MSG-27P, LSGMF27, MSG-44P,  LSGMF44, MAG-33VP-480E-2, MSF-85, PSV2-55T, ST120, ST280, PSVL-42, PSVL-54

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

PVD-2B- 50, PVK-2B-505, YC35 -PVD-2B-40, PVD-2B- 38, PVD-2B-32, PVD-2B- 6, PCL-200-18B, YC55, BOBCAT331, BOBCAT337, BOBCAT341, PVD-3B-54, PVD-3B-56

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

SG025, SG04, SG08, SG12, SG20, MFB40, MFB80, MFB160,  MFB250, PVB92, PVC90RC08, PVC70R, PV090, PV092, PV080, PSVS-90

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

Các JMV-44, JMV-22, JMV-53, JMV-34, JMV-64, JMV-147, JMV-95, JMF-151-VBR, JMF-155

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

LPVD45, LPVD64, LPVD75, LPVD90, LPVD100, LPVD125, LPVD140, LPVD150, LPVD170, LPVD250

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

SK250-3, SK220-3, MA340, SK200-6, SK320, M3V150,  SK220-2, SK350-8, SK430, HD400, HD450V-2, HD3000, DH55, T3X128,  DH300- 7, DH225-7, DH370, DH60-7, DH480, DH1023-3

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

K3SP36C, SDVD36, K3V63DT, K3V63DTP, K3V63BDT, K3V112DT, K3V112DTP, K3V112BDT, K3V140DT, K3V180DT, K3V280, K3VG280, K3VG180, K3VL45, K5V80, K5V80DT, K5V80DTP, K5V140, K5V160, K5V200, K7V63, NV64, NV70, NV84, NV111, NV111DT, NV137, NV172, NV270, NX15, NVK45, KVC925, KVC930, KVC932, DOOSAN300-7, R30006, R210LC-7, SK470, CASE480, R300-5

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

M2X63, M2X96, M2X120, M2X146, M2X150, M2X170, M5X130, M5X180, MX150, MX173, MX500, MAG150, MAG170, LZV30, LZV120, LVW060, TM40VD

Phụ tùng xe máy du lịch

GM05VL, GM05VA, GM06VL, GM07VA, GM08, GM09, GM10, GM17, GM18,

GM23, GM30H, GM35VA, GM35VL, GM38VB

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A4V40, A4V56, A4V71, A4V125, A4V250, A4VF028, A4VO130,  A4VSO40, A4VSO45, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250, A4VSO355, A4VSO500, A4F500, A4VG28, A4FO28, A4VG40, A4VG45, A4VG50,

A4VG56, A4VG71, A4CT71, A4VG90, A4VT90HW / 32R, A4VHW90, A4CTG90, A4VG125, A4VG12, A4VG140, A4VG180, A4VG250

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A10VSO16, A10VSO18, A10VSO28, A10VO45, A10VO52, A10VSO63, A10VSO52, A10VSO53, A10VSO71, A10VSO85, A10VSO100, A10VSO140, A10VG18, A10VG28, A10VG45, A10VG63, A10V43, A10V63, A10VD40 A10VD43, A10VE43, A10VEC60, A10CSF28,

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A11VO40, A11VG50, A11VO60, A11VO75, A11VO95, A11V95, A11VO95, A11V130, A11V145, A11V160, A11V190, A11VLO190, A11VO200, A11VO250, A11VLO260

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A2F5, A2F12, A2F28, A2F12, A2F28, A2F12, A2F28, A2F28, A2F12, A2F28, A2F12, A2F8, A2F28, A2F122, A2F80, A2F107,A2F160, A2F200, A2V225, A2F2502V500, A2V915, A2F010, A2FO12, A2FO16, A2FO45 A2FO56 , A2FO63, ​​A2FO80, A2FO90, A2FE90, A2FO107, A2FO125, A2FM125,

A2FO160, A2FO180, A2FO200, A2FO250, A2FO500, A6V28

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A7V55, A8V55, A7V58, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V225, A7V250, A7V355, A7V500, A7V1000, A7VO28, A7VO55, A7VO80, A7VO107, A7VO160, A6VM80, A6VM140, A6VM160, A6VE160, A6VM160, A6VE160, A6VM200, A6VM500, A7VO172, A7VO200, A7VO250, A7VO355, A7VO500

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO140, A8VO160, A8VO200, A8V080LA

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

AP2D12, AP2D14, AP2D16, AP2D18, AP2D21, AP2D25, AP2D36

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

PV20, PV21, PVD21, PV22, PVD22, PV23, PVD23, PV24, PVD22, PV23, PVD23, PV24, PVV, SPV11, PV25, PV26, PV112, OPV27, MF16A, MFO35, MF500, MPV046, M46 , PV90R55, PV90R75, PV90R100, PV90R180, PV90R180, PV90R250, SPV14, SPV15, SPV18, MMF025C, MPT044, M44,

HPR057

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

Eaton 3321/3331, 3322 4621/4631 5421/5431 6423 7621  3932-243 78462

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

PVE19, TA19, PVE21, PVH45, PVH57, PVH74, PVH81, PVH106, HPN-1398, PVH131, PVH141, PVB5, PVB6, PVB10, PVB15, PVQ32, PVB20, PVB29, PVBQA29-SR, PVQ40, PVQ50, PVB110, TB35, B45

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

HPV55T, HPR75, HPR100, HPR105, HPR130, HMR135, HPR160, B2PV35, B2PV50, B2PV75, B2PV105, B2PV140, BPV35, BPV50, BPV70, BPV100, BPR50, BPR75, BPR105, BMV75.27, BPR140, BPR186, BPR260, BMF50, BMF75, BMF105

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

A16, A22, A37, A45, A56, A70, A90, A145

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

F11-010, F12-060, F12-080, F12-090, F12-110-MF-1H, F11-150, F11-250

Piston / Bơm thủy lực & Lái xe Motor & Swing Motor Spare Parts

MKV23, MKV33, V60A, V30D95, V30Z95, V30D140, V30D250

 

TagsBơm tổng | Bơm chân chạy | Bơm quay toa | Bơm phụ | | phụ tùng bơm máy xúc  | Maycongtrinhmini.com

Liên hệ với chúng tôi
Phụ Tùng Máy Công Trình KBs
Địa chỉ 1 : 831 Nguyễn văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ 2 : Lô 2 - Cảng Đình Vũ - TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0961.127.098
Email : maycongtrinhmini@gmail.com
Webiste : http://maycongtrinhmini.com
Copyright © 2008 - 2017 KBS Construction. All rights reserved.