Thông số ga lê tỳ| đỡ | Tư vấn kỹ thuật |

Thông số ga lê tỳ| đỡ | Tư vấn kỹ thuật |

Hotline Hotline 0962.461.777 Yahoo Skype
Tư vấn kỹ thuật
Thông số ga lê tỳ| đỡ
Thông số ga lê tỳ, đỡ của máy xúc...

 Thông số ga lê tỳ| đỡ

 

 

Bảng thông số:

Model L A B C D P U V M( phi trục)
D31 182 125 50 0 113.5 6 ɸ170 ɸ142 ɸ40
D50 295.5 188 82 46 120.5 87 ɸ190 ɸ1656 ɸ55
E70B 196.5 113 46 15 75 52.5 ɸ109 ɸ90 ɸ30
E120 230 142 72 40 92.5 66.5 ɸ132 ɸ112 ɸ42
E200B 264 175 80 0 107.5 70 ɸ141 ɸ120 ɸ47
E200B 257.5 170 80 0 107.5 68 ɸ141 ɸ120 ɸ47
E320 264 175 80 42 106.5 70 ɸ141 ɸ120 ɸ47
E330 0 200 96 58 118.5 0 ɸ185 ɸ155 50/46.5
EX55 0 102 0 0 57 0 ɸ82 ɸ ɸ30
EX70 148.5 90 0 0 59 44.5 ɸ104 ɸ86 ɸ30
MS110-3 254.5 146 0 0 94.5 87 ɸ150 ɸ120 ɸ50
MS180-3 287.5 176 0 0 111 88.5 ɸ141 ɸ120 ɸ47
MS180-3 296 184 47 47 112 92 ɸ165 ɸ140 ɸ60
PC40 164 102 0 0 53.5 59.5 ɸ90 ɸ90 ɸ30
PC60-7 158.5 102 0 0 53.5+20 34 ɸ89 ɸ89 ɸ35
PC60-7 158.5 102 0 0 53.5+20 34 ɸ82 ɸ82 ɸ35
PC200-5 283 172 50 50 120.5 76.5 ɸ170 ɸ145 ɸ55
PC200-3/5 283 168 50 50 120.5 76.5 ɸ164 ɸ138 47/55
PC300-3/5/6 304.5 200 58 58 116.5 104.5 ɸ185 ɸ155 50/58
R200 270.5 176 50 50 107.5 75 ɸ168 ɸ143 47/45
SK100 198 128 0 0 84 50 ɸ98 ɸ98 ɸ40
SK200 232 150 0 0 87 70 ɸ141 ɸ120 47/46
S220 256 176 0 0 101 67 ɸ140 ɸ120 ɸ46
S230 246.5 150 0 0 96.5 75 ɸ160 ɸ138 ɸ90
 
Liên hệ với chúng tôi
Phụ Tùng Máy Công Trình KBs
Địa chỉ 1 : 831 Nguyễn văn Linh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ 2 : Lô 2 - Cảng Đình Vũ - TP. Hải Phòng
Điện thoại : 0961.127.098
Email : maycongtrinhmini@gmail.com
Webiste : http://maycongtrinhmini.com
Copyright © 2008 - 2017 KBS Construction. All rights reserved.